Nguyễn Huy Hoàng

Nguyễn Huy Hoàng

Năm sinh: 1991
Quê quán: Hải Dương
Tốt nghiệp trường đại học: Đại học Ngoại thương